604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za wrzesień 2015 r.

01.10.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 • Wodociąg Mysłaków
 • Wodociąg Płaskocin
 • Wodociąg Kocierzew
 • Wodociąg Łowicz
 • Wodociąg Oszkowice
 • Wodociąg Bocheń
 • Wodociąg Stary Waliszew
 • Wodociąg Chruślin – Traby
 • Wodociąg Jastrzębia
 • Wodociąg Jamno

oraz z następujących wodociągów lokalnych:

 • Wodociąg Agros – Nova S.A. w Łowiczu
 • Wodociąg OSM w Łowiczu