604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Bocheń

22.09.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych podjętych przez producenta wody uzyskano poprawę jakości wody w wodociągu w Bocheniu. Po wykonanych badaniach próbek wody pobranych w dniu 17.09.2015 r. nie stwierdzono obecności bakterii gr. coli, E. coli oraz enterokoków kałowych w wodzie.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w Bocheniu nadaje się do spożycia bez ograniczeń.