604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za maj 2015 r.

01.06.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

  • Wodociąg Zduny
  • Wodociąg Retki
  • Wodociąg Jackowice
  • Wodociąg Walewice
  • Wodociąg Sypień
  • Wodociąg Zawady

oraz z następujących wodociągów lokalnych:

  • Wodociąg Muzeum w Nieborowie

Ponadto na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych podjętych przez producenta wody uzyskano poprawę jakości wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu  publicznym w Domaniewicach. W dniu 01.06.2015 r. na podstawie wyników z badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu ocenił wodę jako przydatną do spożycia.