604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Poradnik dla Dyrektorów "Zakup nowych mebli (stoliki, krzesła) w szkołach i innych placówkach oświatowych"

19.09.2008

 1. Zakupione meble (stoliki, krzesła) w szkołach i innych placówkach oświatowych powinny posiadać certyfikaty (potwierdzone za zgodność z oryginałem) i spełniać wymagania normy PN-EN 1729-1 : 2007.
  • Znakowanie
   Krzesła i stoły regulowane i nieregulowane powinny być znakowane czytelnie i trwale oraz powinny zawierać co najmniej następujące informacje:
   • numer rozmiaru lub kod koloru lub jedno i drugie zgodnie z załącznikami do w/w normy
   • na meblach regulowanych oznakowanie zakresu numerów rozmiarów
   • nazwa i/lub nazwa handlowa, i/lub nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w formie pełnej lub skróconej (pod warunkiem, że skrót umożliwia identyfikację producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela)
   • data produkcji określająca co najmniej rok i miesiąc produkcji.
  • Instrukcje
   Wraz z zakupionymi meblami powinny być dostarczone instrukcje napisane w języku(-ach) urzędowym(-ach) kraju, w którym meble są sprzedawane przy czym mogą być przytwierdzone do mebla lub mieć formę ulotki, etykiety, instrukcji i zawierać co najmniej poniższe informacje:
   • Powołanie numeru rozmiaru
   • Instrukcje konserwacji
   • Instrukcje montażu mebli wielorozmiarowych
   • Informacja o sposobie regulacji
 2. Norma PN-EN 1729-1: 2007 dotyczy mebli o stałej wysokości i mebli regulowanych jak również stołów wysokich*, przy których uczniowie pracują w pozycji stojącej bez użycia krzesła.
 3. Zamawiający powinien mieć rozeznanie co do wzrostu dzieci i młodzieży oraz faktycznych potrzeb odpowiednich zestawów mebli. Numer rozmiaru mebli, odpowiadający mu kod koloru dla zakresów wzrostu dzieci i młodzieży przedstawia tabela poniżej:
  Numer rozmiaru Kod koloru Wzrost (bez butów)
  [w milimetrach]
  0 biały 800 - 950
  1 pomarańczowy 930 - 1160
  2 fioletowy 1080 - 1210
  3 żółty 1190 - 1420
  4 czerwony 1330 - 1590
  5 zielony 1460 - 1765
  6 niebieski 1590 - 1880
  7 brązowy 1740 - 2070
 4. Inne informacje dotyczące krzeseł i stołów regulowanych.
  • Mechanizm regulacji powinien być łatwo dostępny dla użytkownika.
  • Powinien być łatwy w obsłudze.
  • Meble regulowane powinny obejmować dwa lub więcej rozmiarów i po dokonaniu regulacji powinna być możliwa identyfikacja (jaki to numer rozmiaru lub kod koloru).
   Przykładowe wymiary mebli regulowanych o rozmiarach od 3 do 5 i od 5 do 7 dla zakresów wzrostu przedstawia tabela poniżej (wszystkie wymiary w milimetrach):
   Numer rozmiaru 3 4 5 5 6 7
   Kod koloru żółty czerwony zielony zielony niebieski brązowy
   Wzrost (bez butów) 1190 - 1765 1460 - 2070
   Siedzisko 350 - 430 430 - 510
   Stół 590 - 710 710 - 820

Meble kupowane w 2008 roku powinny spełniać wymogi nowej normy PN-EN 1729-1: 2007, ponieważ od stycznia 2008r. wydawane są certyfikaty zgodności dla producentów mebli szkolnych jedynie na w/w normę. Przy dokonywaniu zakupów należy wybierać tych sprzedawców, którzy oferują meble z certyfikatem wydanym wg wymagań PN-EN 1729-1: 2007.


*nie dotyczy miejsc pracy specjalnego przeznaczenia np.laboratoria, siedziska szeregowe czy warsztaty

Higiena Dzieci i Młodzieży