604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za miesiąc czerwiec 2014 r.

04.07.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przekazuje informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod jego nadzorem za miesiąc czerwiec 2014 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań wody i otrzymanych z nich sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 • Wodociąg Łowicz
 • Wodociąg Bogoria Górna
 • Wodociąg Złaków Borowy
 • Wodociąg Sypień
 • Wodociąg Bocheń
 • Wodociąg Trzcianka
 • Wodociąg Jamno
 • Wodociąg Jastrzębia

oraz z następujących wodociągów lokalnych:

 • Wodociąg Agros-Nova Sp. z o.o. w Łowiczu
 • Wodociąg Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu
 • Wodociąg Muzeum w Nieborowie i Arkadii