604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat z dnia 12.05.2014 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

12.05.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o pogorszeniu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Chruślach administrowanego przez Gminę Kiernozia. W próbkach wody pobranych do badania w dniu 09.05.2014 r. z w/w wodociągu stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne tj. obecność bakterii grupy coli.

Inspektor sanitarny uspokaja, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.
Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo - bytowych.