604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za miesiąc luty 2014 r.

03.03.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przekazuje informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod jego nadzorem za miesiąc luty 2014 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań i otrzymanych z nich sprawozdań woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) z następujących wodociągów publicznych:

 • Zabostów Duży
 • Wyborów
 • Goleńsko
 • Łowicz
 • Płaskocin

oraz z następujących wodociągów zakładowych:

 • Firma Bracia Urbanek w Łowiczu
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia wodę z wodociągu publicznego:

 • Kolonia Łyszkowice
 • Stachlew
 • Oszkowice
 • Chruślin

Przekroczony parametr wody warunkowo dopuszczonej do spożycia przez ludzi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających, pod warunkiem przegotowywania wody, najlepiej w czasie co najmniej 1 minuty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu zobowiązał decyzją administracyjną administratorów wodociągów podających wodę warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi do podjęcia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz przedstawienia wyników badań wody potwierdzających poprawę jej jakości.

Administratorzy sieci podjęli natychmiastowe działania polegające na dezynfekcji wody za pomocą chlorowania wody na ujęciu oraz na systematycznym płukaniu sieci wodociągowej.

Ocenę o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.