604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat z dnia 28.02.2014 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

28.02.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne tj. obecność bakterii z grupy coli w próbkach wody pobranych do badań w dniu 24.02.2014 r. pochodzącej z wodociągów:

  • Kolonia Łyszkowice, gm. Łyszkowice (zaopatrujący następujące miejscowości: Kolonia Łyszkowice I i II, Łyszkowice, Czatolin, Wrzeczko, Gzinka, Nowe Grudze, Stare Grudze, Uchań Dolny, Kuczków, Zakulin, Łagów, Seligów, Bobiecko, Seroki, Kalenice)
  • Stachlew, gm. Łyszkowice (zaopatrujący następujące miejscowości: Stachlew, Polesie)
  • Oszkowice, gm. Bielawy (zaopatrujący następujące miejscowości: Oszkowice, Bielawska Wieś, Bielawy, Marianów, Zgoda, Trzaskowice, Drogusza, Stare Orenice, Emilianów, Borówek, Borów, Helin, Łazin, piaski Bankowe, Żdżary, Stare Piaski, Walewice, Seligi, Marywil, Sobota)
  • Chruślin, gm. Bielawy (zaopatrujący następujące miejscowości: Chruślin, Traby, Wojewodza, Gaj, Rulice, Piotrowice)

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.
Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.