604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

„Rzuć palenie razem z nami”

20.11.2013

W dniu 20 listopada 2013roku w Zakładzie Kowalsko-Ślusarski "Kowmir" zorganizowano punkt konsultacyjny dla pracowników zakładu pracy. Przeprowadzono badania smokerlyzerem i badania ciśnienia krwi. Podczas badań prowadzono poradnictwo antytytoniowe i rozdano tematyczne ulotki.

Bożenna Papierowska