604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Żywienie dzieci - akcja w Żłobku Miejskim

13.09.2013

13 września 2013 roku w żłobku miejskim w Łowiczu została zorganizowana pogadanka dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Łowiczu na temat racjonalnego żywienia dziecka.

Koordynatorem akcji była Pani Elżbieta Paks - Dyrektor żłobka miejskiego. Pogadankę przygotowała i poprowadziła pielęgniarka dyplomowana Ewa Gałązka.

Bożenna Papierowska