604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Akces dla Przedszkola Nr 4 w Łowiczu

12.09.2013

12 września 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie akcesu przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dla Przedszkola Nr 4 w Łowiczu. Uroczystość odbyła się w budynku przedszkola i uczestniczyli w niej między innymi: Burmistrz Miasta Łowicza, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, Dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli w Łowiczu, przedstawiciele innych placówek z sieci Szkół Promujących Zdrowie, Pani Kurator i przedstawiciel z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

Dyrektor i koordynatorzy promocji zdrowia z Przedszkola Nr 4 w Łowiczu przedstawili dorobek placówki na polu szerzenia wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i ich rodziców. Zapewnili, że nadal będą rozszerzać swoją ofertę dotyczącą promowania zdrowych zachowań wśród przedszkolaków. Podkreślali dobrą współpracę zarówno z Urzędem Miejskim jak i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W dorobku przedszkola podkreślano realizacje Ogólnopolskiego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze wokół nas”.

Wręczenia akcesu przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dokonała Pani Mirosława Nowacka (Kuratorium Oświaty w Skierniewicach).

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali duży wkład pracy całego personelu, który przyczynił się do sukcesu jakim jest akces przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dzieci z przedszkola nr 4 w Łowiczu przygotowały tematyczna część artystyczną obrazującą wiedzę i świadomość na temat zdrowego stylu życia.

Na zakończenie zaproszeni goście otrzymali wykonane przez dzieci jabłuszka z logo przedszkola ( Słoneczko).

Bożenna Papierowska