604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Pogadanka „Cała prawda o papierosie” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łowiczu

10.09.2013

10 września 2013 roku Pani Bożenna Papierowska - pracownica PSSE w Łowiczu wygłosiła pogadankę na temat szkodliwości palenia tytoniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łowiczu dla 18 osób.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu i Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy podpisali współpracę w zakresie organizacji akcji oświatowo-zdrowotnych, pogadanek i badań.
Następne planowane spotkanie odbędzie się w październiku, a tematem przewodnim będzie „Bezpieczne grzybobranie”.

Bożenna Papierowska