604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Impreza podsumowująca program „Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku

03.06.2013

3 czerwca 2013 roku w Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku gm. Nieborów odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Szkolny projekt pod nazwą „Nasze Gimnazjum to aktywna szkoła - i bez nałogów” w ramach programu „Trzymaj Formę” realizowany był od marca do czerwca 2013 roku. Adresatami programu byli uczniowie klas I - III gimnazjum - 156 uczniów. Szkolnym koordynatorem programu był Pan Jarosław Papuga - pedagog szkolny. Realizatorami zaś byli wychowawcy klas, nauczyciele biologii i WF.

Finałem podsumowania programu był konkurs „Na naszym stole jest zdrowo, smacznie i kolorowo”, w którym brali udział wszyscy uczniowie gimnazjum i rywalizacja sportowa drużyn rodziców, nauczycieli i uczniów.

W imprezie uczestniczyło ogółem 200 osób. Byli to uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Bożenna Papierowska