604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Impreza podsumowująca program „Trzymaj Formę w Gimnazjum w Łaguszewie

29.05.2013

29 maja 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie gm. Kocierzew Płd. odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Szkolnym koordynatorem programu była Pani Ewelina Palos - wychowawca klasy I. Adresatami programu byli uczniowie klasy I. Ponieważ Gimnazjum funkcjonuje od roku szkolnego 2012/2013 była to pierwsza edycja programu w szkole.

Uczniowie realizujący programy zaprezentowali część artystyczną. Była inscenizacja na temat zdrowego odżywiania, tematyczne prezentacje multimedialne i uroczyście przygotowane stoły ze zdrowymi potrawami. Podkreślić należy, że program realizowany był w placówce bardzo dobrze.

W imprezie uczestniczyło ogółem 90 osób. Byli to uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Bożenna Papierowska