604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 16.07.2013 r. w sprawie jakości wody

16.07.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż przeprowadzone badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Walewicach wykazały obecność w wodzie bakterii grupy coli. W związku z tym woda z w/w wodociągu nie nadaje się do: picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów.

Do tych celów należy używać wodę dostarczaną przez właściciela wodociągu, korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych lub korzystać z wody po jej uprzednim przegotowaniu