604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

„WIĘCEJ ZDROWIA - WIĘCEJ ŻYCIA - X konferencja prozdrowotna

30.10.2012

30 października 2012 roku w sali konferencyjnej „SZKIEŁKA” w Łowiczu odbyła się X Konferencja Prozdrowotna pod hasłem: „WIĘCEJ ZDROWIA - WIĘCEJ ŻYCIA”.
Organizatorami konferencji byli: Zarząd Rejonowy PCK i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu. Tematem przewodnim konferencji było Hasło Roku 2012.

Podczas konferencji Pani Zofia Rżewska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu) szczegółowo omówiła skutki zdrowotne palenia tytoniu i obowiązujące akty prawne w tym zakresie. Przedstawiciel Fundacji Res Humanae - Pan Roman - omówił zasady profilaktyki HIV/AIDS i problemy ludzi żyjących z wirusem HIV. Podkreślił, że nadal wiedza dotycząca wirusa jest zbyt mała, a osoby HIV plus spotykają się z niezrozumieniem i izolacją w społeczeństwie.

W konferencji uczestniczyło ok.60 osób. Byli to Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, organizatorzy oświaty zdrowotnej i opiekunowie szkolnych kół PCK, pielęgniarki higieny szkolnej i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego.

Gościem honorowym konferencji był Burmistrz Miasta Łowicza.

Bożenna Papierowska