604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Ocena jakości wody

22.05.2012

Na podstawie

  • art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z ostatnią zmianą Dz. U z 2011r. Nr 113, poz 657),
  • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z ostatnią zmianą Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz.471 z ostatnią zmianą Dz.U. z 2010r Nr 72, poz. 466).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 9 w/w rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m3/d w Łowiczu przedstawionych w poniższej tabeli:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu
stwierdza przydatnośćwody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m3/dobę w Łowiczu
administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu

Data poboruIlość próbMiejsce poboruNr protokółu poboru próby wodyNr sprawozdania z badań wodyWyniki badań laboratoryjnych
20.02.20123Kran SUW*
Sieć: Podrzeczna 24
Sieć: ul. Filtrowa 1
11/SHŚ/HK/12
12/SHŚ/HK/12
PSSE-OL-505/63/2012
WSSE.DLHK.9052.1.23.1.2012
PSSE-OL-505/63/2012
WSSE.DLHK.9052.1.23.2.2012
PSSE-OL-505/63/2012
WSSE.DLHK.9052.1.23.3.2012
Zgodne z
obowiązującymi
normami
06.03.20121Kran SUW*19/SHŚ/HK/12PSSE-OL-505/94/2012Zgodne z
obowiązującymi
normami
17.04.20123Kran SUW*
Sieć: Podrzeczna 24
Sieć: ul. Filtrowa 1
39/SHŚ/HK/12PSSE-OL-505/171/2012Zgodne z
obowiązującymi
normami

* SUW - stacja uzdatniania wody Łowicz, ul. Blich 3