604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za wrzesień 2020 r.

01.12.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów:

 • wodociąg miasto Łowicz
 • wodociąg Bocheń
 • wodociąg Zabostów Duży
 • wodociąg Jamno
 • wodociąg Skowroda
 • wodociąg Niedźwiada
 • wodociąg Chruśle
 • wodociąg Wola Stępowska
 • wodociąg Zduny
 • wodociąg Retki
 • wodociąg Jackowice
 • wodociąg Złaków Borowy
 • wodociąg Bogoria Górna
 • wodociąg Jastrzębia
 • wodociąg Zawady
 • wodociąg Placencja

oraz następujących wodociągów lokalnych:

 • wodociąg OSM w Łowiczu
 • wodociąg Stacja Niskiego Schładzania Mleka w Bąkowie Górnym
 • wodociąg Stacja Niskiego Schładzania Mleka w Reczycacach
 • wodociąg Agros Nova w Łowiczu