604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do odbiorców wody z wodociągu w Starym Waliszewie.

21.10.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o poprawie jakości wody w sieci wodociągowej w wodociągu Stary Waliszew. 

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez producenta wody wykonano ponowne badania jakości wody. Badania przeprowadzono na zlecenie administratora wodociągu oraz przez Inspekcję Sanitarną. Wyniki ponownych badań potwierdzają poprawę jakości wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w dniu dzisiejszym wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionej sieci wodociągowej.