604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat dla klientów lokalu Nowa Pracownia w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20

07.08.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że w dniu 01.08.2020 r. w lokalu Nowa Pracownia w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 20 w godzinach 21.00 -2.00 przebywały osoby, które w późniejszym terminie uzyskały dodatni wynik badania w kierunku SARS-CoV-2.

Osoby, które w tym czasie przebywały na terenie lokalu proszone są o ograniczenie kontaktów społeczno-zawodowych do minimum i samoobserwacji. W razie niepokojących symptomów zdrowotnych należy poinformować Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu.


poniedziałek - piątek : w godz. 7.30-15.05  nr tel. 46 837 64 94 .
sobota – niedziela w godz.09.00-14.00 nr tel. 46 837 64 94 .

po godzinach pracy tel. alarmowy 604 691 091