604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Wytyczne dla szkół i placówek oświatowych od 1 września 2020 r.

06.08.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przekazuje wytyczne dla szkół i placówek oświatowych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

Wytyczne zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej po adresem.:

ttps://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-worganizacji-
roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii.