604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje o funkcjonowaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu dla interesantów od 01.08.2020

29.07.2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu wykonuje swoje statutowe działania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.05

Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy kontakt z pracownikami PSSE w Łowiczu możliwy jest za pośrednictwem telefonu alarmowego.


Dostępne są również całodobowe infolinie:

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: + 48 222 500 115

NFZ: 800 190 590

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 42 664 19 04