604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o możliwości uruchomienia fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi lub innych tego typu obiektów

15.06.2020

Główny Inspektor Sanitarny opublikował stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o możliwości uruchomienia fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi lub innych tego typu obiektów.

 Należy pamiętać, aby przy uruchomieniu ulicznych fontann i innych instalacji wodnych zwracać uwagę odwiedzających takie miejsca na:

  • konieczność przestrzegania zasad dystansowania społecznego: utrzymywanie wynoszącej min. 2 m odległości od innych uczestników rekreacji, unikanie gromadzenia się i przebywania w zatłoczonych miejscach i w sąsiedztwie dużych liczebnie grup osób,
  • noszenie maseczki, a ponadto noszenie jej we właściwy sposób (szczelne przyleganie, zasłonięcie nosa i ust),
  • dbałość o częste mycie i dezynfekcję rąk przeznaczonymi do tego celu środkami,
  • zachowanie szczególnej ostrożności podczas kaszlu/ kichania,
  • powstrzymanie się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg oddechowych.

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczące warunków uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w kontekście epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2.

Ryzyko szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 poprzez dostępne w przestrzeni publicznej atrakcje wodne związane jest przede wszystkim z gromadzeniem się wokół takich obiektów znacznych liczebnie grup osób, pragnących korzystać w ten sposób z rekreacji i odpoczynku. Sprzyja to naruszaniu zasad dystansowania społecznego, co w największym stopniu przyczynia się do zwiększenia ryzyka transmisji zakażenia.

Należy liczyć się ze znaczną liczbą odwiedzających fontanny, parki wodne i inne atrakcje wodne zwłaszcza w dużych miastach, podczas ciepłej lub upalnej pogody, w dni wolne od pracy. Małe fontanny w mniejszych lub małych miejscowościach, nie przyciągają tak dużej liczby osób korzystających z tej formy odpoczynku.

Skażenie aerozolu wodnego cząstkami omawianego wirusa możliwe jest głównie teoretycznie i ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Sposoby zapobiegania to możliwość zbliżania się do fontanny na odległość 2m do fontanny lub innej atrakcji wodnej oraz dezynfekcja wody wewnątrz instalacji wodnej tych urządzeń. Jest to ważne zwłaszcza w fontannach z systemem recyrkulacji wody oraz instalacjach typu „dry-plaza”.

 

Pełna treść stanowiska dostępna do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: