604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

17.06.2020

Drodzy Państwo w poniższym linku zamieszczone są i na bieżąco aktualizowane wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami tj:
-Ministerstwo Zdrowia
-Ministerstwo Edukacji Narodowej
-Ministerstwo Klimatu
-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
-Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-Ministerstwo Rozwoju
-Ministerstwo Sportu
-Ministerstwo Sprawiedliwości
-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
-Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

LINK : https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/