604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dot. Bożego Ciała

10.06.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu łowickiego mając na uwadze organizację uroczystości Bożego Ciała w parafiach powiatu łowickiego apeluje do organizatorów i uczestników o stosowanie się do aktualnych wytycznych. W tym wyjątkowym i trudnym okresie w związku z sytuacją występowania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce bardzo ważne jest odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich.

Zwracam się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych oraz towarzyszących tym wydarzeń o charakterze świeckim (tzw. popularnych „bobików” oraz parku rozrywki) z gorącym apelem o konsekwentne zachowanie dystansu minimum 2 metrów między uczestnikami lub obowiązkowego zasłonięcia przez nich ust i nosa. W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa oraz nie podawanie sobie ręki podczas powitań, co będzie dla Państwa dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa.

Ponadto w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, rekomenduję powstrzymanie się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. 

Dołóżmy wszelkich starań, aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – bezpiecznie uczestniczyć w zorganizowanych w tym dniach w całym powiecie uroczystościach religijnych i atrakcjach o charakterze świeckim.

 

                                                                                                                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu

                                                                                                                            Sławomir Mucha