604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za kwiecień 2020 r.

04.05.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów:

    wodociąg Złaków Borowy
    wodociąg Jackowice
    wodociąg Retki
    wodociąg Zduny
    wodociąg Bobrowniki
    wodociąg Nieborów
    wodociąg Bocheń
    wodociąg Jastrzębia
    wodociąg Jamno
    wodociąg Zabostów Duży
    wodociąg Bełchów
    wodociąg Kompina
    wodociąg Kolonia Łyszkowice
    wodociąg Stachlew
  
oraz następujących wodociągów lokalnych:

    wodociąg Park Muzeum Nieborów
    wodociąg Firmy Bracia Urbanek