604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dotyczący sytuacji epidemiologicznej w powiecie łowickim związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID- 19  

04.06.2020

 Stan na dzień 04 czerwca 2020 roku, godz. 11.00

* Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie łowickim:

- łącznie od początku trwania epidemii - 24 osoby

- aktualnie - 0

* Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu :

- łącznie od początku trwania epidemii - 610 osób

- aktualnie – 17 osób

* Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym:

- łącznie od początku trwania epidemii - 221 osób

- aktualnie - 12 osób

* Liczba osób, które wyzdrowiały:

- 23 osoby

* Liczba osób objętych izolacją domową:

- łącznie od początku trwania epidemii - 21 osób

- aktualnie – 0

* Liczba osób hospitalizowanych:

- łącznie od początku trwania epidemii - 7 osób

- aktualnie - 0

 * Liczba zgonów:

- łącznie od początku trwania epidemii - 1 zgon