604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dotyczący sytuacji epidemiologicznej w powiecie łowickim związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID- 19  

24.10.2020

 Stan na dzień 24 października 2020 roku, godz. 15:00

* Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w powiecie łowickim:

- łącznie od początku trwania epidemii - 618

- aktualnie - 197

* Liczba osób objętych kwarantanną na mocy decyzji PPIS w Łowiczu:

- łącznie od początku trwania epidemii - 7017

- aktualnie – 889

* Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym:

- łącznie od początku trwania epidemii - 866

- aktualnie -36

* Liczba osób, które wyzdrowiały: - 411

* Liczba osób aktualnie hospitalizowanych: - 27

* Liczba zgonów: - 10