604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dotyczący sytuacji epidemiologicznej w powiecie łowickim związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID- 19  

10.08.2020

 Stan na dzień 10 sierpnia 2020 roku, godz. 11:00

* Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie łowickim:

- łącznie od początku trwania epidemii - 81 osób

- aktualnie - 26 osób

* Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu :

- łącznie od początku trwania epidemii - 1028

- aktualnie – 57 osób

* Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym:

- łącznie od początku trwania epidemii - 300 osób

- aktualnie - 9 osób

* Liczba osób, które wyzdrowiały:

- 54 osoby

* Liczba osób objętych izolacją :

- łącznie od początku trwania epidemii - 63 osób

- aktualnie – 11 osób

* Liczba osób hospitalizowanych:

- łącznie od początku trwania epidemii - 24 osoby

- aktualnie - 5 osób

 * Liczba zgonów:

- łącznie od początku trwania epidemii - 1 zgon