604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu łowickiego za 2019 rok.

06.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. z terenu powiatu łowickiego.

 

 

Treść oceny do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania: